Đang tải... Vui lòng chờ...

Bảng điểm lớp nghiệp vụ sư phạm TCCN - K8

 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NVS. CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-ĐHSPHN2 ngày    tháng     năm 2015)
Đào tạo tại cơ sở: 
TT Số CC Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Tâm lý học SP nghề nghiệp Giáo dục học nghề nghiệp Tổ chức và quản lý quá trình dạy học PP và kỹ năng dạy học Nghiên cứu khoa học SP ứng dụng Giao tiếp và ứng xử sư phạm SD phương tiện và CN trong DH Ứng dụng CTTT trong dạy học TTSP Điểm trung bình Xếp loại
1   Trần Đức Anh 16/09/1989 Quảng Bình 8.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.5    
2   Bùi Lê Quốc Bảo 23/08/1994 TP Hồ Chí Minh 7.0 7.0 7.0 8.0 7.5 7.0 8.0 8.0 8.5    
3   Phan Ngọc  Biển 06/12/1995 TP Hồ Chí Minh 7.0 7.0 8.0 8.0 9.5 7.0 8.5 8.5 9.0    
4   Nguyễn Hữu  Bình 11/03/1994 TP Hồ Chí Minh 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 9.0    
5   Thái Thị Bảo  Châu 29/09/1988 Đồng Tháp 7.0 8.0 7.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 9.0    
6   Nguyễn Hoàn Chí 21/01/1991 Bến Tre 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0    
7   Lý Hồng  Đan 05/12/1994 Bình Dương 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.5 8.0 9.0    
8   Trần Phước Danh 08/04/1994 TP Hồ Chí Minh 7.0 7.0 7.0 7.5 9.5 7.0 8.0 8.0 8.5    
9   Nguyễn Thị Ngọc Diễm 10/04/1994 TP Hồ Chí Minh 7.0 8.0 8.0 7.5 9.5 7.0 8.0 8.0 9.0    
10   Phạm Nguyễn Anh  Dũng 01/02/1986 TP Hồ Chí Minh 9.0 7.0 7.0 8.0 9.5 9.0 8.5 8.0 9.0    
11   Trần Thị Mỹ  Duyên 15/08/1987 TP Hồ Chí Minh 7.0 8.0 8.0 8.0 9.5 8.0 8.0 8.0 9.0    
12   Lê Văn Gấm 28/07/1990 Bình Thuận 7.0 8.0 8.0 9.0 9.5 8.0 9.0 9.0 9.0    
13   Lê Dương Lệ Giang 01/01/1992 Bình Thuận 7.0 7.0 7.0 8.0 9.5 7.0 8.0 8.0 8.5    
14   Nguyễn Thị Thu Hằng 10/03/1994 Đăk Lăk 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 7.5 9.0    
15   Hồ  Thị Xuân Hạnh 08/03/1988 Lâm Đồng 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 7.5 8.5    
16   Lương Công  Hiếu 01/12/1993 Khánh Hòa 8.0 7.0 7.5 7.5 8.0 7.0 8.0 8.5 9.0    
17   Bùi Thị Kim Huệ 10/03/1990 Tiền Giang 7.0 8.0 8.0 7.5 9.0 8.0 8.0 7.0 9.0    
18   Vũ Thị  Hương 24/07/1984 Nghệ An 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0    
19   Hoàng Khánh  Huy 10/10/1992 TP Hồ Chí Minh 7.0 7.0 7.0 8.0 7.5 8.0 8.5 8.5 9.0    
20   Nguyễn Thị Thanh Huyền 10/10/1988 Đồng Nai 7.0 7.0 7.0 9.0 9.5 8.0 9.0 9.0 9.0    
21   Nguyễn Bích  Huỳnh 20/10/1993 Tây Ninh 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 9.0    
22   Nguyễn Thị Thùy Linh 07/02/1989 Nghệ An 7.0 8.0 7.0 8.5 9.0 7.0 9.0 8.0 9.0    
23   Trần Thị Phượng My 28/02/1991 Tiền Giang 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.0 7.5 8.5    
24   Võ Thị Hoài Mỹ 18/08/1993 Tiền Giang 7.0 8.0 7.0 8.0 8.5 7.0 8.0 7.5 9.0    
25   Phạm Đoàn Trí  Nghĩa 18/11/1983 TP Hồ Chí Minh 7.0 7.0 7.0 7.5 9.0 8.0 8.0 8.0 9.0    
26   Phan Bích  Ngọc 12/10/1994 Đăk Lăk 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 8.0 7.5 9.0    
27   Bùi Hồ Yến  Ngọc 23/11/1994 Bến Tre 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 8.0    
28   Phan Sĩ Nguyên 20/11/1994 Đăk Lăk 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 9.0    
29   Phan Huỳnh Thanh Nguyên 16/04/1991 Long An 7.0 7.0 7.0 9.0 8.5 7.0 9.0 8.5 9.0    
30   Trần Thảo  Nguyên 11/01/1992 TP Hồ Chí Minh 7.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 9.0    
31   Lê Hồng Ngọc Nhung 17/07/1991 Bình Thuận 7.0 7.0 8.0 7.5 9.0 8.0 8.0 7.0 8.5    
32   Phạm Tuyết  Nhung 05/10/1989 Thanh Hóa 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0    
33   Dương Hoài Phong 13/11/1987 TP Hồ Chí Minh 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 9.0    
34   Trần Thị Linh  Phương 07/05/1987 Cần Thơ 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0    
35   Tống Hoàng  Tấn 27/03/1994 Tiền Giang 7.0 8.0 7.0 8.0 8.5 7.0 8.0 8.0 9.0    
36   Lu An Thạch 12/09/1985 Đồng Tháp 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 8.0    
37   Nguyễn Ngọc Băng  Thanh 14/06/1992 TP Hồ Chí Minh 7.0 8.0 8.0 8.0 9.5 9.0 8.0 8.0 9.0    
38   Lê Nguyễn Minh Thành 07/03/1993 Tây Ninh 7.0 7.0 7.0 8.0 9.0 7.0 8.0 8.0 9.0    
39   Lê Thị Thư  Thảo 15/12/1984 Phú Yên 8.0 7.0 8.0 8.5 8.0 7.0 8.0 7.5 9.0    
40   Vũ Thụy Xuân Thảo 02/06/1983 TP Hồ Chí Minh 9.0 8.0 8.0 9.0 9.5 8.0 9.0 9.0 9.0    
41   Nguyễn Thành  Thi 28/07/1977 Hà Nội 7.0 7.0 8.0 9.0 9.0 7.0 9.0 9.0 9.0    
42   Giang Thành  Thuấn 1987 Trà Vinh 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 9.0    
43   Nguyễn Thị Ngọc Thúy 07/10/1993 Bình Phước 7.0 8.0 8.0 8.0 9.5 8.0 8.5 8.5 8.5    
44   Nguyễn Thị Phương Thùy 04/02/1995 Đồng Nai 7.0 7.0 7.0 8.0 8.5 7.0 8.5 8.0 9.0    
45   Trần Thị Thủy 10/08/1993 Phú Yên 7.0 7.0 8.0 8.5 8.5 8.0 9.0 9.0 9.0    
46   Nguyễn Thị  Thủy 30/08/1994 Lâm Đồng 7.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.5 7.5 9.0    
47   Nguyễn Thị Bích Trâm 30/07/1991 Đồng Nai 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 8.0 8.0 9.0    
48   Trần Lệ Trân 30/03/1964 TP Hồ Chí Minh 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0    
49   Nguyễn Thị Huyền Trân 02/01/1994 Đồng Nai 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 9.0    
50   Lê Thị Trang 14/01/1991 Thanh Hóa 7.0 8.0 7.0 7.5 9.0 8.0 8.0 7.5 8.5    
51   Đoàn Thị Xuân Trang 06/08/1982 Bình Thuận 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 8.0 7.0 8.5    
52   Trần Hữu  Trang 20/12/1991 Quảng Bình 7.0 7.0 7.0 7.0 9.0 7.0 8.0 7.5 8.5    
53   Phạm Thị Ngọc Trinh 20/08/1988 TP Hồ Chí Minh 7.0 7.0 7.0 7.5 9.5 7.0 8.5 8.0 9.0    
54   Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 30/01/1990 TP Hồ Chí Minh 7.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.5 8.0 9.0    
55   Phạm Ngọc  Tuấn 09/04/1991 Gia Lai 7.0 7.0 7.0 7.0 9.0 8.0 8.0 7.5 9.0    
56   Nguyễn Thị Mộng Tuyền 19/03/1994 Tây Ninh 9.0 7.0 7.0 7.5 9.0 8.0 8.0 8.0 9.0    
57   Lư Thị Tuyết Vân 10/08/1990 TP Hồ Chí Minh 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 9.5    
58   Trương Trọng  18/06/1994 Long An 7.0 7.0 7.0 9.0 8.5 7.0 9.0 9.0 9.0    
59   Lê Xuân  Vượng 18/02/1986 Bà Rịa - Vũng Tàu 7.0 9.0 7.0 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 9.0    
60   Nguyễn Chí Vượng 24/12/1988 TP Hồ Chí Minh 7.0 7.0 7.0 9.0 9.5 8.0 9.0 9.0 9.0    
61   Nguyễn Đan  Vy 01/02/1993 TP Hồ Chí Minh 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0    
62   A Ya 02/04/1991 Gia Lai 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0    
In văn bản

Tabs Right
Tin Tức Mới
Lịch khai giảng tháng 3/2017

Lịch khai giảng tháng 3/2017. Truy cập để biết thêm thông tin và được ưu đãi giảm học phí

Lịch khai giảng tháng 2/2017

lịch khai giảng tháng 2/2017. Truy cập để biết thêm thông tin chi tiết

Lịch khai giảng tháng 11/2016

Thông báo về lịch khai giảng các lớp tháng 11/2016. Truy cập để biết thêm thông tin

Lịch khai giảng tháng 10/2016

Lịch khai giảng tháng 10/2016. Truy cập và đăng ký để được ưu đãi giảm học phí

Giáo viên mầm non có thể được hưởng thêm một số chính sách, phụ cấp

Bộ GD-ĐT đang đề xuất lên Chính phủ một số chính sách, phụ cấp cho giáo viên mầm non để khuyến khích, động viên họ gắn bó với nghề...

Lịch khai giảng tháng 9/2016

Thông báo về lịch khai giảng các lớp trong tháng 9. Truy cập để biết thêm thông tin

Các Khoá Học
Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

Khóa học nghiệp vụ quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ tại TPHCM. Chứng chỉ do trường ĐH KHXH&NV - Đại học quốc gia TPHCM cấp

Quản lý trường mầm non

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản ký trường mầm non dành cho các CBQL trong các cơ sở mầm non. Là yêu cầu bắt buộc để mở nhóm trẻ, trường mầm non tư thục

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ - ĐH

Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng viên CĐ - ĐH tại TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội. Chứng chỉ đại học sư phạm Hà Nội II

Đào tạo cấp dưỡng mầm non

Chương trình cấp dưỡng mầm non dành cho các đối tượng có nguyện vọng làm cấp dưỡng tại các trường mầm non, tiểu học, trung học. Chứng chỉ Đại học sư phạm HN II

Đào tạo bảo mẫu mầm non

Chương trình đào tạo bảo mẫu mầm non dành cho người có trình độ từ THCS trở lên có nguyện vọng làm công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em...

Chứng chỉ nghiệp vụ xoa bóp, bấm huyệt, vật lý trị liệu

Chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ massage, giấy chứng nhận học nghề massage đủ điều kiện hành nghề massage/spa theo quy định của Bộ y tế.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN ở HCM theo thông tư của BGD dành cho các đối tượng có nhu cầu, do trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 cấp. Học tại TP.HCM

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Khóa học nghiệp vụ sư phạm dạy nghề dạy trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc

Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh tiểu học

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên dạy Tiếng Anh cấp tiểu học theo theo Quyết định số 6042/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011).

Nghiệp vụ quản lý giáo dục

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục. Công ty CP Giáo Dục Và Công Nghệ Việt thông báo mở lớp như sau

Đào tạo hiệu trưởng trường mầm non

Chương trình đào tạo hiệu trưởng trường mầm non dành cho đối tượng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên. Kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ theo QĐ

Nghiệp vụ sư phạm mầm non

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non nhằm trang bị các kiến cơ bản về quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em...

Thông báo mở lớp nghiệp vụ thư ký văn phòng

Là một người thư ký, hàng ngày bạn phải giải quyết hàng núi công việc như: sắp xếp hồ sơ, soạn thảo văn bản, tiếp khách, lên lịch trình, tổ chức cuộc họp, lên kế hoạch cho Sếp …. Có bao giờ bạn cảm thấy bị Stress vì công việc rối tung lên….

Nghiệp vụ thông tin - thư viện

Công ty Cổ Phần Giáo Dục Và Công Nghệ Việt liên kết với trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thông tin thư viện...

Nghiệp vụ báo chí

Thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ báo chí tại Hồ Chí Minh cho học viên có nhu cầu. Chứng chỉ do trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia TP.HCM cấp

Nghiệp vụ Quản Trị Nhân Sự

Thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ quản trị nhân sự dành cho Sinh viên trường trường ĐH, Cán bộ, nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu.

Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc người già

Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc người già nhằm đào tạo nhân viên có kiến thức cơ bản, có kỹ năng theo dõi và chăm sóc tại gia đình...

Tổ chức ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ A1,A2,B1,B2,C1,C2

Thông báo tổ chức ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ A1,A2,B1,B2,C1,C2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ châu âu

Tổ chức ôn thi tin học cơ bản và nâng cao

Theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, các đối tượng dưới đây phải đạt chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

Khóa học kỹ năng biên phiên dịch Anh - Việt

Kỹ năng biên phiên dịch Anh - Việt. Giảng viên là những người có kinh nghiệm biên phiên dịch hiện đang là giảng viên trường ĐH KHXH&NV

 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

Ms Phượng:       0968.433.499

Ms Hải:                0938.855.352

Ms Thủy:             0938.855.452

Ms Dung:            0938.550.052

Ms Phương:       0985.346.633

Ms Liên:              0938.550.020

Ms Loan:             0938.550.575

Ms Thanh:           0931.899.575

Ms Linh:              0974.435.600