Câu hỏi ôn tập kết thúc khóa nghiệp vụ hiệu trưởng trưởng mầm non

Ngày 26/08/2018 lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ hiệu trưởng trường mầm non” sẽ kết thúc và tổ chức thi. Trung tâm đã tổng hợp những câu hỏi để anh/chị có thể tham khảo. Anh/chị có thể xem chi tiết tại đây: Câu hỏi ôn tập HTMN

Câu hỏi ôn tập kết thúc khóa nghiệp vụ hiệu trưởng trưởng mầm non
Đánh giá của bạn
Câu hỏi ôn tập kết thúc khóa nghiệp vụ hiệu trưởng trưởng mầm non update vào lúc: Tháng Tám 24th, 2018 bởi HoaVTE

Bạn muốn tư vấn hoặc đăng ký. Hãy đặt câu hỏi ngay ở phần conment